מילון מונחים


יצרנו בשבילכם מילון מונחים בנושא נדל"ן

במילון זה תוכלו לעיין ללמוד נושאים חשובים בנושאי נדלן.

שכירות – 

שכירות היא זכות שהוקנתה בתמורה להחזיק במקרקעין ולהשתמש בהם שלא לצמיתות. "השאלה" (או "שאילה") היא זכות שהוקנתה שלא בתמורה להחזיק במקרקעין ולהשתמש בהם שלא לצמיתות. שכירות משנה היא שכירות שהמשכיר בה הינו שוכר בעצמו, ולא בעלי הנכס. קיימים שלושה סוגי שכירויות: קצרה – שכירות עד לתקופה של חמש שנים. חכירה – היא שכירות לתקופה של למעלה מחמש שנים ועד לעשרים וחמש שנים. ניתן לרשום זכות זו בטאבו. בעבר, הסכמי שכירות שנערכו לתקופה של למעלה מ 10 שנים נחשבו, לעניין המיסוי, כהסכמי מכר. כיום, אין זה כך והחוק שונה בעניין.

זכרון דברים – 

זכרון דברים הוא סוג של חוזה בעצם, הוא משמש כתחליף ראשוני הנפוץ ביותר לחוזה שכירות. מטרתו של הזכרון דברים היא לסכם משא ומתן ראשוני בין שני הצדדים. ברגע שחותמים על זכרון דברים, זה ברור לשני הצדדים שבהמשך יהיה חוזה שכירות סופי. ע"פ שזכרון הדברים לעיתים נחשב לחוזה לכל דבר, יש לציין שהוא כלל אינו תחליף לחוזה שכירות,  זכרון הדברים עלול לבלבל ולא לסכם את העסקה במלואה. בית המשפט מתייחס לזכרון דברים כחוזה, ואי קיומו מטופל על ידי בתי המשפט כהפרה של חוזה.

 

בית דין לשכירות [בית משפט אזורי] – 

דן רק בעניינים שבין בעלי דירות לדיירים המחזיקים בנכס ומתגוררוים בו.

 

דייר מוגן – 

דייר בעל זכות מגורים מתוקף חוק הגנת הדייר, דייר כזה נהנה מזכויות שכירות שאין למי ששוכר דירה בשכירות רגילה. עם זאת בעל הבית הוא בעל הנכס, ואילו לדייר זכות מגורים בלבד.

 

ועד הבית – 

נציגות של בית משותף. חוק המקרקעין קובע כי כל בית משותף חייבת להיות נציגות כזאת שתנהל את ענייניו.

 

נכס מניב – 

נכס מושכר המשמש כמקור הכנסה. דוגמאות לנכסים מניבים : מגרש, משרד, אולם תעשייה או דירת מגורים – המושכרת לתקופה ארוכה.

 

צו בתים משותפים – 

צו המורה על רישום בתים משותפים בפנקס הבתים הרשומים. הצו ניתן על ידי המפקח על הבתים המשותפים לבקשת בעלי הדירות המחזיקים ביותר ממחצית שטח הרצפה של כלל הדירות בבניין מסוים.

 

תשואה – 

מדד כלכלי – היחס באחוזים בין זרם התקבולים השוטפים הנובעים מהנכס המושכר לבין ההשקעה באותו הנכס. לדוגמא : דירה עלתה מיליון ש"ח ומושכרת במחיר של 4200 ש"ח בחודש. שכר הדירה השנתי הוא 50,400 ש"ח. התשואה השנתית היא : 1,000,000/50,400 = 0.0504 ובאחוזים 5.04%.

 

 

 

 

כתיבת תגובה