הסכם שכירות – איך לשמור על הנכס שלך


הסכם-חוזה שכירות – התנאי שלכם, החובה שלו.
אז אתם מעוניינים לשכור את הדירה שלכם? כולנו יודעים שהשכרת דירה אינה עניין פשוט וכלל.
ברוב המקרים מדובר בדירה בה גדלתם כל החיים שלכם , ולעיתים גם גדלתם בה את ילדיכם.
קיים חיבור רגשי בינכם לבין הבית, ומכאן שתרצו לשמור את הבית בצורה הטובה ביותר. ברגע שאתם מכניסים שוכר חדש לבית שלכם – הוא מבחינתכם כמו איש זר, אתם חייבים להבטיח שהוא ישמור על הבית בצורה הכי טובה שיש.
חוזה שכירות טוב מבטיח לכם את השקט הנפשי הזה, בחוזה שכירות קיימים סעיפים רבים אליהם יש להקדיש תשומת לב מיוחדת בטרם נחתום הסכם שכירות עם הדייר החדש.
דבר ראשון, לפני שנסביר עד כמה חשוב חוזה השכירות, אתם חייבים לזהות את השוכר הפוטנציאלי שיהיה טוב עבורכם.
להלן מספר מאפיינים שלרוב תעדיפו בשוכר שלכם :
1. ודאו תחילה עם מי אתם עורכים את חוזה השכירות.
2. יש לו הכנסה קבועה.
3. קבלו אינפורמצייה על בני המשפחה ו/או השותפים שיגורו בדירה , וכמה נפשות יגורו בדירה.
4. קבלו מהשוכר/ים אינפורמצייה לגבי הערבויות ו/או לגבי הערבים.
טיפ קטן : צרו קשר עם המשכיר הקודם של השוכר ובררו פרטים על התנהלותו של השוכר הפוטנציאלי שלכם.
אם קיימים אצלכם ספקות בנוגע לשוכר/ים החדש/ים – העדיפו שלא לחתום איתם על חוזה שכירות, יש לזכור שאסור למהר ולחתום על חוזה שכירות עם כל אחד     שירצה להשכיר את הדירה שלכם.
חשוב להכליל את כל הסעיפים בחוזה שכירות, כי אולי ברגע החתימה הכל נראה טוב ויפה, אבל בהמשך הדרך עלולים יוכלו להגיע סכסוכים להם החוזה שכירות יוכל   להיות גורם מכריע.
חוזה שכירות הוא הסכם משפטי לכל דבר, הסכם שכירות לשוכר חייב להכיל את כל ההגבלות, התנאים וההסתייגויות שלכם, לא לוותר על סעיפים ולא להתחייב בעל פה. יקל עליכם להוכיח הבנות שנחתמו בינכם בהסכם שכירות מאשר הבנות בעל פה.
הסכם שכירות – התנאים מחייבים
חוזה השכירות לשוכר הינו מסמך משפטי מחייב אשר אין לראות בו המלצה, אלא חובה.
כל הפרה של חוזה השכירות מצד מהצדדים עלול להוביל לתביעה משפטית, הפסד כספי ובעיקר עוגמת נפש מיותרת.
בעת חתימה על חוזה שכירות, מפקיד השוכר בידי המשכיר המחאה ו/או שטר חוב אשר ישמש כבטחון למשכיר בכל מקרה של הפרת הסכם השכירות.

הפרת חוזה המשכיר יהיה רשאי להעמיד את השטר ו/או את הצ'ק שניתן לפירעון לכן עדיף שבחוזה השכירות יפורטו התנאים שבהם תהיה לבעל הנכס הזכות לפירעונם.

 

שימו לב :

למרות שציינתם לביטחון הרי שבמקרה של הפרה ו/או של אי תשלום שכר דירה הבטוחה שלכם תעמוד לפירעון.
גובה המחאת הביטחון/שטר החוב משתנה ונתון למשא ומתן בין השוכר למשכיר.
זכרו הבטוחות שנתנו לבעל הדירה מוגבלים אך ורק לתקופת החוזה שכירות ו/או האופציה במידה וצוינה בחוזה השכירות.
אך אם בעל הנכס יאריך את תקופת החוזה לתקופה נוספת מזו שציינה , לא יהיה רשאי להעמיד את הבטוחות שנתנו לו בעת כניסתם של השוכרים לנכס.
חוזה שכירות, כפי שנאמר – הינו מסמך משפטי מחייב, על כן על חוזה השכירות לכלול את הסעיפים הבאים: מועד תחילת תקופת השכירות וסיומה, גובה דמי השכירות, אופן ומועדי התשלום, אחריות לתיקונים וקלקולים במושכר. חשוב להגדיר מה יחשב כהפרת חוזה השכירות לשוכר. על כל הסעיפים הללו להיות מוגדרים במפורש ובצורה בהירה וברורה בחוזה השכירות. ככל שההגדרות בחוזה השכירות תהיינה ברורות יותר, כך יקטן הסיכוי למחלוקות ואי הבנות בעתיד. כמו כן, הבהירו לשוכרים והוסיפו לחוזה השכירות כי עליהם להעביר האחריות לחשבונות על שמם: עירייה (ארנונה ומים), חשמל, טלפון ,חברת הגז.
הסכם שכירות – לא לעולם חוסן
סעיף מהותי אשר חייב להופיע בחוזה שכירות, הוא זה המאפשר לשוכר להאריך את תקופת שכירות בתנאי שהודיע על כוונותיו מראש למשכיר – תוך פרק זמן מוגדר. פרק זמן זה מכונה "תקופת האופציה". מומלץ למשכיר להתנות את תוקפה של השכירות בתקופת האופציה בהסכמה בין הצדדים על גובה שכר הדירה העתידי בתקופת האופציה. כך יוכל המשכיר לגבות שכר דירה גבוה יותר עבור הדירה, בהתאם לשינויים בערך הדולר ותנודות השוק.
חסכו מאות ו/או אלפי שקלים וקנו את חוזה השכירות של חוזים 2000

 

 

כתיבת תגובה