רשימת פסקי דין בנושא להפרת חוזה שכירות

רשימת פסקי דין בנושא הפרת חוזה שכירות


פסק-דין

התובעת עותרת לסכום של 13,897 ₪ כפיצוי בגין הפרת חוזה שכירות לפיו הנתבע שכר את דירת התובעת במשך מספר שנים עד פינוי הדירה בפברואר 2013.

29/07/2014

פסק-דין

בפני תביעתו של שוכר לתשלום פיצויים בסך של 355,380 ₪ בטענה להפרת חוזה השכירות על ידי המשכיר.

28/07/2014

פסק-דין

זו תביעה כספית ע"ס 305,716 ₪, שהוגשה בגין הפרת חוזה שכירות ומצגי שווא, השבת דמי שכירות והשקעות במושכר. לצרכי אגרה, הועמדה התביעה ע"ס 150,000 ₪

17/07/2014

כתיבת תגובה