רשימת פסקי דין בנושא פינוי שוכר

רשימת פסקי דין בנושא הפרת פינוי שוכר


פסק-דין

הנתבעים הם בני זוג המצויים בהליכי פירוד. בשלב מסוים עזב הנתבע את הנכס והותיר את הנתבעת מתגוררת לבדה בנכס, ללא כל יכולת כלכלית לשלם את דמי השכירות

23/12/2009

פסק-דין

הפרת התחייבות המבקש דלעיל מהווה הפרה יסודית של הסכם השכירות המקנה לתובע זכות לדרוש את סילוק ידו של המבקש מהמושכר

16/03/2010

פסק-דין

התובע שלח לנתבעים דרישה לפינוי מושכר

16/02/2010

כתיבת תגובה