רשימת פסקי דין בנושא שטר חוב

רשימת פסקי דין בנושא שטר חוב


פסק-דין

התחייבויות השוכרת על פי הסכם השכירות ערב הנתבע 2 (להלן: הנתבע) מכוח שטר חוב עליו חתם ביום חתימת ההסכם.

20/08/2014

פסק-דין

מספר חודשים לפני תום שנת השכירות החליט הנתבע להציע את הדירה למכירה ולבסוף, עזבו התובעת ובני משפחתה את הדירה לפני תום שנת השכירות הראשונה 

13/08/2014

פסק-דין

בפני התנגדות לביצוע שיקים, ובקשה להארכת מועד להגשתה.

10/08/2014

כתיבת תגובה